Nr karty/rok Temat dokumentu Rodzaj dokumentu Znak sprawy Zakres przedmiotowy
160/2023 inne decyzje WPN.6730.308.2023.MSZ

Budowa do 60 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 60 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 221 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo ( o powierzchni do 42,5 ha).

159/2023 inne wnioski o wydanie decyzji WPN.6730.83.2023.BM

Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 257/4 położonej w obrębie geodezyjnym Borzysławiec.

158/2023 inne wnioski o wydanie decyzji WPN.6730.82.2023.BM

Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 257/5 położonej w obrębie geodezyjnym Borzysławiec.

157/2023 ochrona zwierząt oraz roślin decyzje BOS.6131.263.2023.DB

Operator Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wycinka 1 sztuki drzewa gatunku klon zwyczajny.

156/2023 ochrona zwierząt oraz roślin zgłoszenia BOS.6131.273.2023.DB

Wycinka 1 sztuki drzewa gatunku świerk zwyczajny oraz 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna z terenu działki nr 1430/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Goleniów.

155/2023 ochrona zwierząt oraz roślin zgłoszenia BOS.6131.244.2023.DB

Wycinka 3 sztuk drzew gatunku wierzba krucha oraz 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna z terenu działki nr 458/8 położonej w obrębie geodezyjnym Ciechno.

154/2023 ochrona zwierząt oraz roślin decyzje BOS.6131.267.2023.DB

Wspólnota Świadków Jehowy z siedzibą w Mostach- wycinka 3 sztuk drzew gatunku wierzba krucha z terenu działki nr 142/24 położonej w obrębie geodezyjnym Mosty.

153/2023 ochrona zwierząt oraz roślin decyzje BOS.6131.285.2023.DB

Starostwo Powiatowe w Goleniowie wycinka 1 sztuki drzewa gatunku topola kanadyjska z terenu działki drogowej nr 320 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć.

152/2023 ochrona zwierząt oraz roślin zgłoszenia BOS.6131.233.2023.DB

Wycinka 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrzysty z terenu działki nr 352 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Goleniów.

151/2023 ochrona zwierząt oraz roślin zgłoszenia BOS.6131.274.2023.DB

Wycinka 20 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata z terenu działki nr 150/6 położonej w obrębie geodezyjnym Białuń.