Nr karty/rok Temat dokumentu Rodzaj dokumentu Znak sprawy Zakres przedmiotowy
138/2021 inne decyzje WPNS.6730.41.2020.BM

Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 185 położonej w obrębie geodezyjnym Lubczyna.

137/2021 inne decyzje WPNS.6730.351.2021.MK
136/2021 inne wnioski o wydanie decyzji WPNS.6730.351.2021.MK
135/2021 inne decyzje WPN.6730.357.2021.MSZ
134/2021 inne decyzje
133/2021 inne decyzje WPN.6730.268.2021.MSZ

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki 38/1 o powierzchni 18000 m2 w obrębie geodezyjnym Miękowo – granice terenu inwestycji oznaczone na załączniku mapowym.

132/2021 inne postanowienia WPN.6730.358.2021.MSZ

Zalesienie działek nr 54/1, 58/1, 59, 60/1, 61/3, 71/1, 114, 115, 558 położonych w obrębie geodezyjnym Bącznik

131/2021 inne wnioski o wydanie decyzji WPN.6730.357.2021.MSZ
130/2021 ochrona zwierząt oraz roślin inne wnioski BOS.6131.215.2021.DB

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew dz. nr 124/55 Białuń

129/2021 ochrona zwierząt oraz roślin inne wnioski BOS.6131.201.2021.DB

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew dz. nr 9/31 Dobroszyn