Nr karty/rokTemat dokumentuRodzaj dokumentuZnak sprawyZakres przedmiotowy
18/2021innepostanowieniaWPNS.6220.11.2021.JC

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów

17/2021innewnioski o wydanie decyzjiWPNS.6730.216.2021

Dotyczy inwestycji polegającej na budowie , rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów zakładu produkcyjnego wraz z przebudową i budową parkingów , urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania na terenie działek nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19,192/20, 192/22, 192/23, 192/24 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie.

16/2021innewnioski o wydanie decyzjiWPNS.6220.13.2021.JC

Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1/2, 1/3, 3/4 , 3/6, 3/7, 67/1, 67/2 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie.

15/2021innewnioski o wydanie decyzjiWPNS.6220.12.2021.JC

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/4 obręb geodezyjny Tarnówko

14/2021inneinne dokumentyWPNS.6233.3.2020.JC

wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goleniów

13/2021innewnioski o wydanie decyzjiWPNS.6220.11.2021.JC

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów

12/2021innewnioski o wydanie decyzjiWPNS.6220.10.2021.JC

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych „ STAWNO 1”, „ STAWNO 2” każda o mocy do 1MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo – rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów

11/2021innewnioski o wydanie decyzjiWPNS.6220.9.2021.JC

Dotyczy przedsięwzięcia pn: Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej od miejscowości Marszewo do ronda w ulicy Maszewskiej w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo-Kolejowego "Goleniów" z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo- rowerowych”

10/2021innepostanowieniaWPNS.6220.7.2021.JC

Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO o łącznej mocy do 20 MW (moc jednostkowa do 1MW) zlokalizowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów

9/2021inneinne wnioskiWPNS.6233.3.2021.JC

wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goleniów