Nr karty/rok Temat dokumentu Rodzaj dokumentu Znak sprawy Zakres przedmiotowy
19/2022 inne wnioski o wydanie decyzji WPN.6730.421.2022.MK

Budowa drogi leśnej nr 33 i 33a p.poż. o szerokości 3,5m z poszerzeniami na łukach poziomych z obustronnymi poboczami gruntowymi, ze zjazdami i mijankami o łącznej szerokości ok. 6m (droga wraz z mijankami) i zjazdami o długości 4800 m, na terenie działek nr 651/9, 651/10, 327, 643, 626/3, 628/3 obręb geodezyjny Żółwia Błoć, oraz działki nr 648/5, 642, 634, 633, 641/5, 641/2, 625 obręb geodezyjny Glewice nr 2 .

18/2022 inne decyzje WPN.6730.389.2022.AN

Budowa zbiornika skroplonego azotu wraz z fundamentem pod zbiornik i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie zakładu produkcyjnego Drobimex, część działki nr 35/4 w obrębie nr 6 w Goleniowie, o powierzchni około 150 m2.

16/2022 inne decyzje WPN.6730.352.2022.AN

Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego (oznaczonego ewidencyjnie nr 470) na budynek produkcyjno - magazynowy dla potrzeb linii produkcji opakowań, na terenie działki nr 48/2 w obrębie nr 9 w Goleniowie.

15/2022 inne wnioski o wydanie decyzji WPN.6730.414.2022.MSZ

Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 4MW, na terenie części działek nr 147/2, 145/2, 149/4, o powierzchni 41800m2 położonej w obrębie geodezyjnym Imno, poza obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania.

14/2022 inne decyzje WPN.6730.302.2022.MK

Budowa budynków usługowych (o łącznej powierzchni sprzedaży od 6050m2 do 12500m2) wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami, pylonem reklamowym, murami oporowymi, wiatami na wózki i paczkomatem, na terenie działki nr 109/59 i 109/60 położonych w obrębie geodezyjnym Budno.

13/2022 inne wnioski o wydanie decyzji WPN.6730.304.2022.MK

Budowa budynków usługowych (o łącznej powierzchni sprzedaży od 6050m2 do 12500m2) wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami, pylonem reklamowym, murami oporowymi, wiatami na wózki i paczkomatem, na terenie działki nr 109/59 i 109/60 położonych w obrębie geodezyjnym Budno.

12/2022 inne wnioski o wydanie decyzji WPN.6730.389.2022.AN

Budowa zbiornika skroplonego azotu wraz z fundamentem pod zbiornik i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie zakładu produkcyjnego Drobimex, część działki nr 35/4 w obrębie nr 6 w Goleniowie, o powierzchni około 150 m2.

11/2022 inne wnioski o wydanie decyzji WPN.6730.352.2022.AN

Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego (oznaczonego ewidencyjnie nr 470) na budynek produkcyjno - magazynowy dla potrzeb linii produkcji opakowań, na terenie działki nr 48/2 w obrębie nr 9 w Goleniowie.

9/2022 inne wnioski o wydanie decyzji WPN.6730.299.2022.MSZ

Budowa stacji paliw płynnych oraz LPG wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie części działek nr 1085/10, 1085/12 i 1085/14 położonych w obrębie geodezyjnym Modrzewie, o powierzchni 12015,3 m2.

8/2022 inne decyzje WPN.6730.7.2022.MK

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 17 MW „Tarnówko” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/9 obręb geodezyjny Tarnówko – zgodnie z załącznikiem mapowym.