decyzja wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goleniów

Numer karty:
41
Rok:
2021
Data wprowadzenia:
14 września 2021 r.
Rodzaj dokumentu:
decyzje
Temat dokumentu:
inne
Nazwa dokumentu:
decyzja wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goleniów
Obszar, którego dotyczy dokument zgodnie z podziałem administracyjnym kraju:
województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski, Gmina Goleniów
Plik do pobrania niedostępny - decyzja została wydana więcej niż 15 dni temu
Dokument wytworzył:
burmistrz Gminy Goleniów
Data wytworzenia dokumentu:
03/09/2021
Dokument zatwierdził:
Nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój 206
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu:
Czy dokument jest ostateczny?:
Nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
nie dotyczy