Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO o łącznej mocy do 20 MW (moc jednostkowa do 1MW) zlokalizowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów

Numer karty:
10
Rok:
2021
Data wprowadzenia:
20 maja 2021 r.
Rodzaj dokumentu:
postanowienia
Temat dokumentu:
inne
Nazwa dokumentu:
Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu:

Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych KOMAROWO o łącznej mocy do 20 MW (moc jednostkowa do 1MW) zlokalizowanych w miejscowości Komarowo gm. Goleniów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości na terenie działki 439/11 obręb geodezyjny Komarowo, Gmina Goleniów

Obszar, którego dotyczy dokument zgodnie z podziałem administracyjnym kraju:
województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski, Gmina Goleniów
Znak sprawy:
WPNS.6220.7.2021.JC
Plik do pobrania niedostępny - decyzja została wydana więcej niż 15 dni temu
Dokument wytworzył:
burmistrz Gminy Goleniów
Data wytworzenia dokumentu:
08/04/2021
Dokument zatwierdził:
Nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój 206
Czy dokument jest ostateczny?:
Tak
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
nie dotyczy