Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów zakładu produkcyjnego wraz z przebudową i budową parkingów, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania na terenie działek nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19,192/20, 192/22, 192/23, 192/24 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. Planowana inwestycja obejmuje także rozbiórkę budynków oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 94, 571, 222 oraz rozbiórkę zbiornika p.poż.

Numer karty:
44
Rok:
2021
Data wprowadzenia:
15 września 2021 r.
Rodzaj dokumentu:
decyzje
Temat dokumentu:
inne
Nazwa dokumentu:
Decyzja o warunkach zabudowy
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu:

Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów zakładu produkcyjnego wraz z przebudową i budową parkingów, urządzeń budowlanych i zmianą zagospodarowania na terenie działek nr: 22, 23, 24, 27/1, 192/7, 192/8, 192/10, 192/11, 192/13, 192/17, 192/18, 192/19,192/20, 192/22, 192/23, 192/24 w obrębie geodezyjnym nr 9 w Goleniowie. Planowana inwestycja obejmuje także rozbiórkę budynków oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 94, 571, 222 oraz rozbiórkę zbiornika p.poż.

Obszar, którego dotyczy dokument zgodnie z podziałem administracyjnym kraju:
województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski, Gmina Goleniów
Znak sprawy:
WPNS.6730.216.2021.KB
Plik do pobrania niedostępny - decyzja została wydana więcej niż 15 dni temu
Dokument wytworzył:
burmistrz Gminy Goleniów
Data wytworzenia dokumentu:
13/07/2021
Dokument zatwierdził:
Nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój 206
Czy dokument jest ostateczny?:
Nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
nie dotyczy