Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1/2, 1/3, 3/4 , 3/6, 3/7, 67/1, 67/2 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie.

Numer karty:
16
Rok:
2021
Data wprowadzenia:
20 maja 2021 r.
Rodzaj dokumentu:
wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu:
inne
Nazwa dokumentu:
Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu:

Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 1/2, 1/3, 3/4 , 3/6, 3/7, 67/1, 67/2 obręb geodezyjny Łozienica, Gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie.

Obszar, którego dotyczy dokument zgodnie z podziałem administracyjnym kraju:
województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski, Gmina Goleniów
Znak sprawy:
WPNS.6220.13.2021.JC
Plik do pobrania niedostępny - decyzja została wydana więcej niż 15 dni temu
Dokument wytworzył:
HG POLAND Sp. zo.o.
Data wytworzenia dokumentu:
29/04/2021
Dokument zatwierdził:
Nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój 206
Czy dokument jest ostateczny?:
Nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
nie dotyczy