Dotyczy przedsięwzięcia pn: Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej od miejscowości Marszewo do ronda w ulicy Maszewskiej w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo-Kolejowego „Goleniów” z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo- rowerowych”

Numer karty:
11
Rok:
2021
Data wprowadzenia:
20 maja 2021 r.
Rodzaj dokumentu:
wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu:
inne
Nazwa dokumentu:
Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu:

Dotyczy przedsięwzięcia pn: Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki rowerowej od miejscowości Marszewo do ronda w ulicy Maszewskiej w kierunku węzła komunikacyjnego Dworca Autobusowo-Kolejowego "Goleniów" z wykorzystaniem istniejącego systemu ścieżek pieszo- rowerowych”

Obszar, którego dotyczy dokument zgodnie z podziałem administracyjnym kraju:
województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski, Gmina Goleniów
Znak sprawy:
WPNS.6220.9.2021.JC
Plik do pobrania niedostępny - decyzja została wydana więcej niż 15 dni temu
Dokument wytworzył:
GMINA GOLENIÓW
Data wytworzenia dokumentu:
09/04/2021
Dokument zatwierdził:
Nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój 206
Czy dokument jest ostateczny?:
Nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
nie dotyczy