Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych „ STAWNO 1”, „ STAWNO 2” każda o mocy do 1MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo – rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów

Numer karty:
12
Rok:
2021
Data wprowadzenia:
20 maja 2021 r.
Rodzaj dokumentu:
wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu:
inne
Nazwa dokumentu:
Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu:

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych „ STAWNO 1”, „ STAWNO 2” każda o mocy do 1MW wraz z niezbędną dla każdej infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo – rozdzielczą średniego napięcia na terenie działki nr 5/2 obręb geodezyjny Stawno, gm. Goleniów

Obszar, którego dotyczy dokument zgodnie z podziałem administracyjnym kraju:
województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski, Gmina Goleniów
Znak sprawy:
WPNS.6220.10.2021.JC
Plik do pobrania niedostępny - decyzja została wydana więcej niż 15 dni temu
Dokument wytworzył:
osoba fizyczna
Dokument zatwierdził:
Nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój 206
Czy dokument jest ostateczny?:
Nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
nie dotyczy