Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/4 obręb geodezyjny Tarnówko

Numer karty:
15
Rok:
2021
Data wprowadzenia:
20 maja 2021 r.
Rodzaj dokumentu:
wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu:
inne
Nazwa dokumentu:
Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu:

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 30/4 obręb geodezyjny Tarnówko

Obszar, którego dotyczy dokument zgodnie z podziałem administracyjnym kraju:
województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski, Gmina Goleniów
Znak sprawy:
WPNS.6220.12.2021.JC
Plik do pobrania niedostępny - decyzja została wydana więcej niż 15 dni temu
Dokument wytworzył:
PVE 97 Sp. zo.o.
Data wytworzenia dokumentu:
23/04/2021
Dokument zatwierdził:
Nie dotyczy
Miejsce przechowywania dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój 206
Czy dokument jest ostateczny?:
Nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
nie dotyczy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian