Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów

Numer karty:
18
Rok:
2021
Data wprowadzenia:
20 maja 2021 r.
Rodzaj dokumentu:
postanowienia
Temat dokumentu:
inne
Nazwa dokumentu:
Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu:

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 221 obręb geodezyjny Danowo, Gmina Goleniów

Obszar, którego dotyczy dokument zgodnie z podziałem administracyjnym kraju:
województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski, Gmina Goleniów
Znak sprawy:
WPNS.6220.11.2021.JC
Plik do pobrania niedostępny - decyzja została wydana więcej niż 15 dni temu
Dokument wytworzył:
burmistrz Gminy Goleniów
Data wytworzenia dokumentu:
12/05/2021
Dokument zatwierdził:
Burmistrz Gminy Goleniów
Miejsce przechowywania dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój 206
Czy dokument jest ostateczny?:
Nie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
nie dotyczy