wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goleniów

Numer karty:
14
Rok:
2021
Data wprowadzenia:
20 maja 2021 r.
Rodzaj dokumentu:
inne dokumenty
Temat dokumentu:
inne
Nazwa dokumentu:
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goleniów
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu:

wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goleniów

Obszar, którego dotyczy dokument zgodnie z podziałem administracyjnym kraju:
województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski, Gmina Goleniów
Znak sprawy:
WPNS.6233.3.2020.JC
Plik do pobrania niedostępny - decyzja została wydana więcej niż 15 dni temu
Dokument wytworzył:
burmistrz Gminy Goleniów
Data wytworzenia dokumentu:
14/04/2021
Dokument zatwierdził:
Burmistrz Gminy Goleniów
Miejsce przechowywania dokumentu:
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój 206
Czy dokument jest ostateczny?:
Nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
nie dotyczy